Tính năng kết nối mới của Nikon có thể khiến bạn thay đổi cách chụp hình của mình

Chỉ trong hơn nửa thập kỷ nay, các camera trên smartphone đã chiếm một phần lớn trên thị trường camera. Tính tiện dụng và khả năng kết nối cao của camera trên smartphone đã phần…

Like Comment