Trung Quốc buộc tất từ đầu đến chân dân phải cung cấp tài liệu nhận diện khuôn mặt

Khởi đầu từ ngày 1 tháng 12, Trung Quốc đã phát hành một điều luật mới và trước đó chưa từng có trên thế giới. Đó là buộc tất từ đầu đến chân dân phải…

4 Likes Comment