Hãy xem cách Robot Xiaomi biến hình từ Tablet thành người máy!

Xiaomi đã kết phù hợp với nhà sản xuất đồ chơi nổi tiếng tại Mỹ là Hasbro vừa tung ra robot Soundwave Transformers. Tuy nhiên, robot Transformers này sẽ không còn được biến hình từ…

6 Likes Comment