Trailer chính thức của Bí Kíp Luyện Rồng 3: chú rồng đen Toothless đã có mối tình riêng của mình

Khỏi cần dài dòng, mời bạn xem trailer của How To Train Your Dragon: The Hidden World. Trailer cho phần ba của Bí Kíp Luyện Rồng. Phần ba mang tên Thế giới bị Ẩn giấu…

4 Likes Comment