Yamaha giới thiệu ý tưởng xe đạp điện che nắng che mưa mà vẫn đi lại thoải mái

Để tiếp đầu tương lai, các công ty đang đua nhau giới thiệu hành loạt những phương tiện di chuyển thú vị. Từ hoverboard cho tới drone chở khách, cuộc đua ra mắt phương tiện…

6 Likes Comment